Liên Hệ Đặt Quảng Cáo trên Hệ Thống BanhTV

Mình mới mua lại site banhtv và không được biết việc chủ sở hữu cũ đã gỡ banner của các đối tác khi chưa hết hạn, các bạn vui lòng gửi giúp mình thông tin để mình hỗ trợ bù 50% thời gian bị gỡ chưa chạy cho các bạn nhé, cảm ơn vì sự hợp tác

Chúng tôi nhận đặt quảng cáo trên BanhTV
– Quảng Cáo có thể là Banner hoặc POPUP
– Banner sẽ là Banner TĨNH hoặc ĐỘNG
– Tạo Khả Năng Tương Thích Cao Nhất
Phương Thức Liên Hệ

Lợi Ích Với Đối Tác
Tiếp Cận nhiều khách hàng hơn với công ty – cá nhân – tổ chức của bạn hướng đến mục tiêu dễ dàng hơn bao giờ hết. Đồng thời khi hợp tác với BanhTV.net các bạn còn có cơ hội đặt quảng cáo với chi phí vô cùng hợp lý. Rất nhiều đối tác hợp tác với chúng tôi và thành công hơn. Vậy các bạn còn chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi hứa sẽ mang đến những thứ các bạn đang trông chờ
ADMIN. Thân !

Liên Hệ Đặt Quảng Cáo trên Hệ Thống BanhTVLiên Hệ Đặt Quảng Cáo trên Hệ Thống BanhTV